Maart 2022

Laarakkers heeft het doel gesteld om duurzaam te werken en de CO2-uitstoot te verminderen. Om dit doel te bereiken en te blijven verbeteren werken wij nauw samen met de bedrijven van de Laarakkers Groep en onze partners. Wij zijn ook lid van de DGNB e.V (Duitse branchevereniging voor duurzaam bouwen), Madaster en partner van Insert. Bovendien hebben we ons door een onafhankelijk audit team laten certificeren en niveau 3 van de CO2-prestatieladder bereikt. Ook social ondernemen is voor ons belangrijk: Op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) hebben we het prestatieniveau ‘’trede 2’’ bereikt. Met hulp van diverse samenwerkingen, lidmaatschappen en certificeringen gaan we stapsgewijs op weg naar zero emissie.