85 tot 90% van het gewicht van een gebouw is van steenachtige materialen of beton gemaakt. Die wordt nu in hoofdzaak gedowncycled in onze recyclingbedrijven. De gedowncycelde gebroken puin wordt als funderingsmateriaal onder gebouwen, parkeerplaatsen of wegen gebruikt.

We zijn in staat de beton uit onze sloopwerken te scheiden, te breken en een korrel (4-16) te produceren die de grindvervanger is van nieuwe beton. Dit wordt gedaan door ons bedrijf rheincycling in de haven in Düsseldorf. Ook de nevenfractie 0-4 is interessant. Daar zit een gedeelte niet geactiveerde cement in, die weer hergebruikt kan worden.

Daarnaast winnen wij ook stoffen zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, glas, ijzer, metalen, en bitumen die wij down- of recyclen.

De tweede hoogwaardige vorm van hergebruik van grondstoffen is circulair. Men hergebruikt delen van een gebouw weer zoals bijvoorbeeld venster, kozijnen, deuren, lampen, dakpannen, isolatie, en gipsplaten.

Het nadeel hiervan is dat er wat anders naar deze materialen gekeken moet gaan worden. Door het voorzichtig uitbouwen, tussenopslag en inbouwen kunnen er beschadigingen optreden. Ook zal het zijn dat het circulaire bouwmateriaal duurder wordt als nieuwe.

Verder loopt men tegen vergunningen, keuringen e.d. aan en dat bijvoorbeeld installateurs liever met nieuw materialen werken en architecten liever vanaf nieuw ontwerpen.
Deze weg is zeker mogelijk, maar vraagt verdere samenwerking in de keten.

We staan er voor open, maar zien meer in de verwerking van de vrijkomende grondstof als van het huidige product.

Een van de grote verandering in wetgeving moet sowieso zijn dat gerecyclede grondstof als grondstof worden aangeduid en niet door de huidige regelgeving als afval gezien wordt.

Laarakkers wil een voorbeeldrol vervullen en duurzame projecten aanjagen bij onze klanten en vastgoedpartners op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen.